Welkom bij M7M, Bouw + Projectmanagement

----->Home Text Area, M7M, projectmanagement, interim, bouwtechnisch, ingenieur, drs, Robbert Mittendorf------
 

Waarom M7M?
Bij projecten zijn steeds meer partijen betrokken en de projecten worden steeds complexer. M7M bekijkt alle opties, creƫert samenwerking, zorgt voor brede communicatie en integreert de techniek. M7M levert het management voor het grote geheel en de afzonderlijke delen. Wij houden uw project overzichtelijk en beheersbaar.

Werkwijze

Door directe voordelen, nadelen en opties met betrekking tot de werkwijze, planning en budget in kaart te brengen, is M7M is in staat snelle besluitvorming mogelijk te maken en veranderingen soepel in een lopend proces op te nemen. Het coƶrdineren en begeleiden van de partijen die onafhankelijk van elkaar werken, maar elkaar ook nodig hebben.

Specialisatie:

Verhuizen, verplaatsen, uitbreiden, inkrimpen, centraliseren, decentraliseren of andere aanpassingen van de huisvesting gaan altijd hand in hand met veranderingen. Wij zijn goed ingevoerd in de lokale markt, kennen de mensen en weten wat er te koop is.

Succes factoren:

Alle communicatie, kennis en ervaring bij 1 persoon voor overzichtelijk, beheersbaar en slagvaardig samenwerken. Wij leveren kwaliteit door samenwerking.

Werkterrein:
Private sector; Kantoorhuisvesting; Bedrijfsmatig vastgoed; Gebiedsontwikkeling.

Huisvesting o.a.:

Kantoren; Woningbouw; Control Rooms; Call Centra; Computerruimten; Winkelcentra; Parkeergarage’s; Bedrijfsruimten; Boardrooms; Restaurants.