Diensten

 

 

Projectmanagement, Bouw en Duurzaamheid

De begeleiding van nieuwbouw- of renovatieproject vanaf initiatief tot en met oplevering in nauwe samenwerking met de klant, bestaande uit onder meer:

Opstellen & Begeleiden programma van eisen; Nieuwbouw/Renovatie; Vergunningsaanvraag; Bouw inrichtingsconcept; Bouwkosten management; Opstellen budget van globaal naar detail; Opstellen en controle planning; Engineering; Detaillering; Opstellen bestek en tekeningen; Selectie bouw partijen; Organisatie van aanbesteding en gunning; Kwaliteitsbewaking; Veiligheid- en gezondheidsplan; Voortgangsbewaking; Directievoering; Organisatie verhuistraject; Advies onderhoud en beheer; Oplevering aan beheer; Advies Facility Management.

Belangrijke projectissues zijn: elektrotechnische, werktuigbouwkundige, ICT, bouwkundig, civiel, beveiliging, gebouw en omgeving gebonden werkzaamheden.

M7M werkt met gemodelleerde rapporten, werkwijzen en systemen gebaseerd op de NEN-EN-ISO 9001: 2000. Wij werken volgens norm en richtlijnen van de ONRI.

 

Wij streven verduurzaming van het gebouw na m.b.v. M7M stappenplan. Dit wordt ingevuld door onze inventarisatie, BREEAM-NL rapportage, advies, bouw en realisatie. Doel is de energiehuishouding te verbeteren door beschikbare duurzame energieën efficiënter in te zetten. Alle M7M maatregelen dragen bij de kwaliteit van werkomgeving te verbeteren en CO2 neutraal te ondernemen.

 

Wij rapporteren over Management; Straling, licht en lucht; Gezondheid; Energetische huishouding; Transport; Water; Materialen; Afval; Landgebruik & Ecologie; Vervuiling.

 

 

Ingenieus in Vastgoed 

Image

Alle communicatie, kennis en ervaring bij 1 persoon voor overzichtelijk, beheersbaar en slagvaardig samenwerken. Wij leveren kwaliteit door samenwerking.

Image

Winkelcentra; Kantoren; Woningbouw; Control Rooms; Call Centra; Computerruimten; Parkeergarage’s; Bedrijfsruimten; Boardrooms; Restaurants